300 Rumah Untuk Keluarga Tak Mampu

Posted On By bee seo

Pengecualian terhadap ketentuan diberikan apabila suami istri tersebut bertugas dan bertempat tinggal di daerah yang berlainan. Rumah Negara Golongan I disebut sebagai Rumah Jabatan karena diperuntukkan bagi pejabat yang menduduki jabatan tertinggi dalam suatu unit kerja. Rumah Jabatan dapat digunakan selama pejabat yang bersangkutan memegang jabatan di unit kerja tersebut.

Leave a Reply